Verovio Humdrum Viewer

  help
!!!COM: Mozart, Wolfgang Amadeus !!!CDT: 1756/01/27/-1791/12/05/ !!!CNT: German !!!OTL: Piano Sonata No. 11 in A major !!!SCT1: K1 331 !!!SCT2: K6 300i !!!OMV: 3 !!!OMD: Alla Turca: Allegretto !!!ODT: 1778-1873/// **kern **kern **dynam *staff2 *staff1 *staff1/2 *>[A,A,B,B,C,C,D,D,E,E,F,F,G,G,H,H,I,I1,I,I2,J] *>[A,A,B,B,C,C,D,D,E,E,F,F,G,G,H,H,I,I1,I,I2,J] *>[A,A,B,B,C,C,D,D,E,E,F,F,G,G,H,H,I,I1,I,I2,J] *>norep[A,B,C,D,E,F,G,H,I,I2,J] *>norep[A,B,C,D,E,F,G,H,I,I2,J] *>norep[A,B,C,D,E,F,G,H,I,I2,J] *>A *>A *>A *clefF4 *clefG2 *clefG2 *k[] *k[] *k[] *a: *a: *a: *M2/4 *M2/4 *M2/4 *MM112 *MM112 *MM112 4r (16bLL p . 16a . . 16g# . . 16aJJ . =1 =1 =1 (8AL 8cc) . 8c 8e) 8r . 8c' 8e' (16ddLL . . 16cc . 8c' 8e'J 16b . . 16ccJJ . =2 =2 =2 (8AL 8ee) . 8c' 8e') 8r . 8c' 8e' (16ffLL . . 16ee . 8c' 8e'J 16dd# . . 16eeJJ . =3 =3 =3 8A'L 16bbLL . . 16aa . 8c' 8e' 16gg# . . 16aaJJ . 8A' 16bbLL . . 16aa . 8c' 8e'J 16gg# . . 16aaJJ . =4 =4 =4 (8AL 4ccc) . 8c' 8e') . . 8c 8e 8aa'L . 8c' 8e'J 8ccc'J . =5 =5 =5 . (32ggnqLLL . . 32aaqJJJ . 8E'L 8bb'L) . 8B' 8e' 8ff#' 8aa' . 8B' 8e' 8ee' 8gg' . 8B' 8e'J 8ff#' 8aa'J . =6 =6 =6 . (32ggqLLL . . 32aaqJJJ . 8E'L 8bb'L) . 8B' 8e' 8ff#' 8aa' . 8B' 8e' 8ee' 8gg' . 8B' 8e'J 8ff#' 8aa'J . =7 =7 =7 . (32ggqLLL . . 32aaqJJJ . 8E'L 8bb'L) . 8B' 8e' 8ff#' 8aa' . 8BB' 8ee' 8gg' . 8B'J 8dd#' 8ff#'J . =8 =8 =8 4E 4ee . =:|!|: =:|!|: =:|!|: *>B *>B *>B 4r 8cc' 8ee'L . . 8ddn' 8ffn'J . =9 =9 =9 8C'L 8ee 8ggL . 8c' 8ee 8ggJ . 8E' (16aaLL . . 16gg . 8e'J 16ff . . 16eeJJ) . =10 =10 =10 * *^ * 4G 4dd (8bL . . . 8gJ) . 4r 4ryy 8cc' 8ee'L . . . 8dd' 8ff'J . * *v *v * =11 =11 =11 8C'L 8ee' 8gg'L . 8c' 8ee' 8gg'J . 8E' (16aaLL . . 16gg . 8e'J 16ff . . 16eeJJ) . =12 =12 =12 4G 4b 4dd . 4r 8a' 8cc'L . . 8b' 8dd'J . =13 =13 =13 8AA'L 8cc' 8ee'L . 8A' 8cc' 8ee'J . 8C' (16ffLL . . 16ee . 8c'J 16dd . . 16ccJJ) . =14 =14 =14 * *^ * 4E 4b (8g#L . . . 8eJ) . 4r 4ryy 8a' 8cc'L . . . 8b' 8dd'J . * *v *v * =15 =15 =15 8AAL 8cc' 8ee'L . 8A' 8cc' 8ee'J . 8C' (16ffLL . . 16ee . 8c'J 16dd . . 16ccJJ) . =16 =16 =16 4E 4g# 4b . 4r (16bLL . . 16a . . 16g# . . 16aJJ . =17 =17 =17 (8AL 8cc) . 8c 8e) 8r . 8c' 8e' (16ddLL . . 16cc . 8c' 8e'J 16b . . 16ccJJ . =18 =18 =18 (8AL 8ee) . 8c 8e) 8r . 8c' 8e' (16ffLL . . 16ee . 8c' 8e'J 16dd# . . 16eeJJ . =19 =19 =19 8A'L 16bbLL < . 16aa . 8c' 8e' 16gg# . . 16aaJJ . 8A' 16bbLL . . 16aa . 8c' 8e'J 16gg# . . 16aaJJ . =20 =20 =20 (8FL 4ccc) sfp 8A 8d#) . . 8A' 8d#' 8aa'L . 8A' 8d#'J 8bb'J . =21 =21 =21 8E'L 8ccc'L . 8A' 8e' 8bb' . 8Dn' 8aa' . 8F' 8B'J 8gg#'J . =22 =22 =22 8C'L 8aa'L . 8E' 8A' 8ee' . 8D' 8ff' . 8F' 8B'J 8dd'J . =23 =23 =23 8E' 8A'L 4cc . 8E' 8A' . . 8E' 8G#' (8.btL . 8E' 8G#'J . . . 32aLL . . 32bJJJ . =24 =24 =24 4AA 4A 4a) . =:|! =:|! =:|! *>C *>C *>C *k[f#c#g#] *k[f#c#g#] *k[f#c#g#] = = = 4r 8a 8aaL f . 8b 8bbJ . =25 =25 =25 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 4cc# 4ccc# . 8A . . 8A 8a 8aaL . 8AJ 8b 8bbJ . =26 =26 =26 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 8cc# 8ccc#L . 8A 8b 8bb . 8A 8a 8aa . 8AJ 8g# 8gg#J . =27 =27 =27 (>32DDqLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8DL) 8f# 8ff#L . 8DJ 8g# 8gg# . (>32DD#qLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8D#L) 8a 8aa . 8D#J 8b 8bbJ . =28 =28 =28 (>32EEqLLL . . 32GG#q . . 32BBqJJJ . . 8EL) 8g# 8gg#L . 8E 8e 8ee . 8E 8a 8aa . 8EJ 8b 8bbJ . =29 =29 =29 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 4cc# 4ccc# . 8A . . 8A 8a 8aaL . 8AJ 8b 8bbJ . =30 =30 =30 (>32AA/qLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 8cc# 8ccc#L . 8A 8b 8bb . 8A 8a 8aa . 8AJ 8g# 8gg#J . =31 =31 =31 (>32DDqLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8DL) 8f# 8ff#L . 8DJ 8b 8bb . (>32EEqLLL . . 32GG#q . . 32BBqJJJ . . 8EL) 8g# 8gg# . 8EJ 8e 8eeJ . =32 =32 =32 4AA 4a 4aa . =:|!|: =:|!|: =:|!|: *>D *>D *>D ! !LO:TX:i:t=legato ! 4r 16ccc#LL p . 16ddd . . 16ccc# . . 16bbJJ . =33 =33 =33 8F#L 16aaLL . . 16bb . 8A 8c# 16aa . . 16gg#JJ . 8A 8c# 16ff#LL . . 16aa . 8A 8c#J 16gg# . . 16ff#JJ . =34 =34 =34 8G#L 16ee#LL . . 16ff# . 8B 8c# 16gg# . . 16ee#JJ . 8B 8c# 16cc#LL . . 16dd# . 8B 8c#J 16ee# . . 16cc#JJ . =35 =35 =35 8F#L 16ff#LL . . 16ee# . 8A 8c# 16ff# . . 16gg#JJ . 8A 8c# 16aaLL . . 16gg# . 8A 8c#J 16aa . . 16bbJJ . =36 =36 =36 8E#L 16ccc#LL . . 16bb# . 8G# 8c# 16ccc# . . 16bb#JJ . 8G# 8c# 16ccc#LL . . 16ddd . 8G# 8c#J 16ccc# . . 16bbnJJ . =37 =37 =37 8F#L 16aaLL . . 16bb . 8A 8c# 16aa . . 16gg#JJ . 8A 8c# 16ff#LL . . 16aa . 8A 8c#J 16gg# . . 16ff#JJ . =38 =38 =38 8G#L 16eenLL . . 16ff# . 8c# 8en 16gg# . . 16eeJJ . 8c# 8e 16cc#LL . . 16dd# . 8c# 8eJ 16ee . . 16cc#JJ . =39 =39 =39 8G#L 16dd#LL . . 16ee . 8d# 8f# 16ff# . . 16dd#JJ . 8d# 8f# 16b#LL . . 16cc# . 8d# 8f#J 16dd# . . 16b#JJ . =40 =40 =40 4c# 4e 4cc# . =:|!|: =:|!|: =:|!|: *>E *>E *>E 4r 16eeLL f ! !LO:TX:i:t=legato ! . 16ddn . . 16cc# . . 16bnJJ . =41 =41 =41 8AL 16aLL . . 16b . 8c# 8e 16cc# . . 16ddJJ . 8c# 8e 16eeLL . . 16ff# . 8c# 8eJ 16gg# . . 16aaJJ . =42 =42 =42 8BL 16aaLL . . 16gg# . 8d 8e 16ff# . . 16eeJJ . 8G# 16eeLL . . 16dd . 8d 8eJ 16cc# . . 16bJJ . =43 =43 =43 8AL 16aLL . . 16b . 8c# 8e 16cc# . . 16ddJJ . 8c# 8e 16eeLL . . 16ff# . 8c# 8eJ 16gg# . . 16aaJJ . =44 =44 =44 8EL 8aa#L . 8G# 8d 8bbJ . 8G# 8d 16eeLL . . 16dd . 8G# 8dJ 16cc# . . 16bJJ . =45 =45 =45 8AL 16aLL . . 16b . 8c# 8e 16cc# . . 16ddJJ . 8c# 8e 16eeLL . . 16ff# . 8c# 8eJ 16gg# . . 16aaJJ . =46 =46 =46 8BL 16aaLL . . 16gg# . 8d 8e 16ff# . . 16eeJJ . 8G# 16eeLL . . 16dd . 8d 8eJ 16cc# . . 16bJJ . =47 =47 =47 8AL 16cc#LL . . 16ee . 8F# 16a . . 16cc#JJ . 8D 16bLL . . 16dd . 8EJ 16g# . . 16bJJ . =48 =48 =48 8AAL 4a . 8AJ . . 4r 16ccc#LL p . 16ddd . . 16ccc# . . 16bbJJ . =49 =49 =49 8F#L 16aaLL . . 16bb . 8A 8c# 16aa . . 16gg#JJ . 8A 8c# 16ff#LL . . 16aa . 8A 8c#J 16gg# . . 16ff#JJ . =50 =50 =50 8G#L 16ee#LL . . 16ff# . 8B 8c# 16gg# . . 16ee#JJ . 8B 8c# 16cc#LL . . 16dd# . 8B 8c#J 16ee# . . 16cc#JJ . =51 =51 =51 8F#L 16ff#LL . . 16ee# . 8A 8c# 16ff# . . 16gg#JJ . 8A 8c# 16aaLL . . 16gg# . 8A 8c#J 16aa . . 16bbJJ . =52 =52 =52 8C#L 16ccc#LL . . 16bb# . 8G# 8c# 16ccc# . . 16bb#JJ . 8Gn 8c# 16ccc#LL . . 16bb# . 8F# 8c#J 16ccc# . . 16aa#JJ . =53 =53 =53 8BBL 16dddLL . . 16ccc# . 8F# 8B 16ddd . . 16ccc#JJ . 8F# 8B 16dddLL . . 16ccc# . 8F# 8BJ 16ddd . . 16ccc#JJ . =54 =54 =54 8BBL 16dddLL . . 16ccc# . 8G#X 8B 16bb . . 16aaJJ . 8G# 8B 16gg#LL . . 16aa . 8G# 8BJ 16bb . . 16gg#JJ . =55 =55 =55 8C#L 16aaLL . . 16bb . 8F# 8A 16ccc# . . 16ff#JJ . 8C# 16ee#LL . . 16ff# . 8G# 8BJ 16gg# . . 16ee#JJ . =56 =56 =56 4F# 4A 4ff# . =!|: =!|: =!|: *>F *>F *>F 4r 8a 8aaL f . 8b 8bbJ . =57 =57 =57 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 4cc# 4ccc# . 8A . . 8A 8a 8aaL . 8AJ 8b 8bbJ . =58 =58 =58 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 8cc# 8ccc#L . 8A 8b 8bb . 8A 8a 8aa . 8AJ 8g# 8gg#J . =59 =59 =59 (>32DDqLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8DL) 8f# 8ff#L . 8DJ 8g# 8gg# . (>32DD#qLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8D#L) 8a 8aa . 8D#J 8b 8bbJ . =60 =60 =60 (>32EEqLLL . . 32GG#q . . 32BBqJJJ . . 8EL) 8g# 8gg#L . 8E 8e 8ee . 8E 8a 8aa . 8EJ 8b 8bbJ . =61 =61 =61 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 4cc# 4ccc# . 8A . . 8A 8a 8aaL . 8AJ 8b 8bbJ . =62 =62 =62 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 8cc# 8ccc#L . 8A 8b 8bb . 8A 8a 8aa . 8AJ 8g# 8gg#J . =63 =63 =63 (>32DDqLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8DL) 8f# 8ff#L . 8DJ 8b 8bb . (>32EEqLLL . . 32GG#q . . 32BBqJJJ . . 8EL) 8g# 8gg# . 8EJ 8e 8eeJ . =64 =64 =64 4AA 4a 4aa . =:|!|: =:|!|: =:|!|: *>G *>G *>G *k[] *k[] *k[] 4r (16bLL p . 16a . . 16g# . . 16aJJ . =65 =65 =65 (8AL 8cc) . 8c' 8e') 8r . 8c' 8e' (16ddLL . . 16cc . 8c' 8e'J 16b . . 16ccJJ . =66 =66 =66 (8AL 8ee) . 8c 8e) 8r . 8c' 8e' (16ffLL . . 16ee . 8c' 8e'J 16dd# . . 16eeJJ . =67 =67 =67 8A'L 16bbLL . . 16aa . 8c' 8e' 16gg# . . 16aaJJ . 8A' 16bbLL . . 16aa . 8c' 8e'J 16gg# . . 16aaJJ . =68 =68 =68 (8AL 4ccc) . 8c 8e) . . 8c 8e 8aa'L . 8c' 8e'J 8ccc'J . =69 =69 =69 . (32ggnqLLL . . 32aaqJJJ . 8E'L 8bb'L) . 8B' 8e' 8ff#' 8aa' . 8B' 8e' 8ee' 8gg' . 8B' 8e'J 8ff#' 8aa'J . =70 =70 =70 . (32ggqLLL . . 32aaqJJJ . 8E'L 8bb'L) . 8B' 8e' 8ff#' 8aa' . 8B' 8e' 8ee' 8gg' . 8B' 8e'J 8ff#' 8aa'J . =71 =71 =71 . (32ggqLLL . . 32aaqJJJ . 8E'L 8bb'L) . 8B' 8e' 8ff#' 8aa' . 8BB' 8ee' 8gg' . 8B'J 8dd#' 8ff#'J . =72 =72 =72 4E 4ee . =:|!|: =:|!|: =:|!|: *>H *>H *>H 4r 8cc' 8ee'L . . 8ddn' 8ffn'J . =73 =73 =73 8C'L 8ee' 8gg'L . 8c' 8ee' 8gg'J . 8E' (16aaLL . . 16gg . 8e'J 16ff . . 16eeJJ) . =74 =74 =74 * *^ * 4G 4dd (8bL . . . 8gJ) . 4r 4ryy 8cc' 8ee'L . . . 8dd' 8ff'J . * *v *v * =75 =75 =75 8C'L 8ee' 8gg'L . 8c' 8ee' 8gg'J . 8E' (16aaLL . . 16gg . 8e'J 16ff . . 16eeJJ) . =76 =76 =76 4G 4b 4dd . 4r 8a' 8cc'L . . 8b' 8dd'J . =77 =77 =77 8AA'L 8cc' 8ee'L . 8A' 8cc' 8ee'J . 8C' (16ffLL . . 16ee . 8c'J 16dd . . 16ccJJ) . =78 =78 =78 * *^ * 4E 4b (8g#L . . . 8eJ) . 4r 4ryy 8a' 8cc'L . . . 8b' 8dd'J . * *v *v * =79 =79 =79 8AA'L 8cc' 8ee'L . 8A' 8cc' 8ee'J . 8C' (16ffLL . . 16ee . 8c'J 16dd . . 16ccJJ) . =80 =80 =80 4E 4g# 4b . 4r (16bLL . . 16a . . 16g# . . 16aJJ . =81 =81 =81 (8AL 8cc) . 8c 8e) 8r . 8c' 8e' (16ddLL . . 16cc . 8c' 8e'J 16b . . 16ccJJ . =82 =82 =82 (8AL 8ee) . 8c 8e) 8r . 8c' 8e' (16ffLL . . 16ee . 8c' 8e'J 16dd# . . 16eeJJ . =83 =83 =83 8A'L 16bbLL < . 16aa . 8c' 8e' 16gg# . . 16aaJJ . 8A' 16bbLL . . 16aa . 8c' 8e'J 16gg# . . 16aaJJ . =84 =84 =84 (8FL 4ccc) sfp 8A 8d#) . . 8A' 8d#' 8aa'L . 8A' 8d#'J 8bb'J . =85 =85 =85 8E'L 8ccc'L . 8A' 8e' 8bb' . 8Dn' 8aa' . 8F' 8B'J 8gg#'J . =86 =86 =86 8C'L 8aa'L . 8E' 8A' 8ee' . 8D' 8ff' . 8F' 8B'J 8dd'J . =87 =87 =87 8E' 8A'L 4cc . 8E' 8A' . . 8E' 8G#' (8.btL . 8E' 8G#'J . . . 32aLL . . 32bJJJ . =88 =88 =88 4AA 4A 4a) . =:|! =:|! =:|! *>I *>I *>I *k[f#c#g#] *k[f#c#g#] *k[f#c#g#] = = = 4r (16aLL f . 16aa . . 16b . . 16bbJJ . =89 =89 =89 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 16cc#LL . . 16ccc#JJ) . 8A 8r . 8A (16aLL . . 16aa . 8AJ 16b . . 16bbJJ . =90 =90 =90 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 16cc#LL . . 16ccc# . 8A 16b . . 16bbJJ . 8A 16aLL . . 16aa . 8AJ 16g# . . 16gg#JJ . =91 =91 =91 (>32DDqLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8DL) 16f#LL . . 16ff# . 8DJ 16g# . . 16gg#JJ . (>32DD#qLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8D#L) 16aLL . . 16aa . 8D#J 16b . . 16bbJJ . =92 =92 =92 (>32EEqLLL . . 32GG#q . . 32BBqJJJ . . 8EL) 16g#LL . . 16gg# . 8E 16e . . 16eeJJ) . 8E (16aLL . . 16aa . 8EJ 16b . . 16bbJJ . =93 =93 =93 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 16cc#LL . . 16ccc#JJ) . 8A 8r . 8A (16aLL . . 16aa . 8AJ 16b . . 16bbJJ . =94 =94 =94 32AAqLLL . . (>32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 16cc#LL . . 16ccc# . 8A 16b . . 16bbJJ . 8A 16aLL . . 16aa . 8AJ 16g# . . 16gg#JJ . =95 =95 =95 (>32DDqLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8DL) 16f#LL . . 16ff# . 8DJ 16b . . 16bbJJ . (>32EEqLLL . . 32GG#q . . 32BBqJJJ . . 8EL) 16g#LL . . 16gg# . 8EJ 16e . . 16eeJJ) . =96 =96 =96 *>I1 *>I1 *>I1 4AA 4a 4aa . =97:|! =97:|! =97:|! *>I2 *>I2 *>I2 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . * *^ * 8AL) 4ryy 4a 4aa . 8A . . . 8A 8.ccc#L 4cc# . 8AJ . . . . 16ccc#Jk . . * *v *v * =98 =98 =98 *>J *>J *>J * *^ * (>32AAqLLL . . . 32C#q . . . 32EqJJJ . . . 8AL) 2ccc#: 4cc#: 4ee: 4aa: . 8A . . . 8A . 4ryy . 8AJ . . . =99 =99 =99 =99 (>32AAqLLL . . . 32C#q . . . 32EqJJJ . . . 8AL) 2ccc#: 4cc#: 4ee: 4aa: . 8A . . . 8A . 4r . 8AJ . . . * *v *v * =100 =100 =100 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) (16dddLL . . 16ccc#) . 8A 16bb' . . 16ccc#'JJ . 8A (16dddLL . . 16ccc#) . 8AJ 16bb' . . 16ccc#'JJ . =101 =101 =101 (>32DDqLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8DL) 2ff# 2aa 2ddd . 8D . . 8D . . 8DJ . . =102 =102 =102 (>32AAqLLL (<32dddqq . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 8ee 8aa 8ccc#L) . . (<32dddqq . 8A 8ee 8aa 8ccc#) . . (<32dddqq . 8A 8ee 8aa 8ccc#) . . (<32dddqq . 8AJ 8ee 8aa 8ccc#J) . =103 =103 =103 (>32EEqLLL . . 32GG#q . . 32BBqJJJ . . * *^ * 8EL) (4.bb 2ee 2gg# . 8E . . . 8E . . . 8EJ 8eee) . . =104 =104 =104 =104 (>32AAqLLL . . . 32C#q . . . 32EqJJJ . . . 8AL) 2ccc#: 4cc#: 4ee: 4aa: . 8A . . . 8A . 4r . 8AJ . . . =105 =105 =105 =105 (>32AA/qLLL . . . 32C#q . . . 32EqJJJ . . . 8AL) 2ccc#: 4cc#: 4ee: 4aa: . 8A . . . 8A . 4r . 8AJ . . . * *v *v * =106 =106 =106 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) (16dddLL . . 16ccc#) . 8A 16bb' . . 16ccc#'JJ . 8A (16dddLL . . 16ccc#) . 8AJ 16bb' . . 16ccc#'JJ . =107 =107 =107 (>32DDqLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8DL) 2ff# 2aa 2ddd . 8D . . 8D . . 8DJ . . =108 =108 =108 (>32AAqLLL (<32dddqq . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 2ee 2aa 2ccc#) . 8A . . 8A . . 8AJ . . =109 =109 =109 32EEqLLL (<32ccc#qq . 32GG#q . . 32BBqJJJ . . 8EL 8ee 8gg# 8bbL) . . (<32ccc#qq . 8E 8ee 8gg# 8bb) . . (<32ccc#qq . 8E 8ee 8gg# 8bb) . . (<32ccc#qq . 8EJ 8ee 8gg# 8bbJ) . =110 =110 =110 16ALL 4aa . 16e . . 16c# . . 16eJJ . . . (>32eeqLLL . . 32aaqJJJ . 16ALL 8.ccc#L) p 16e . . 16c# . . 16eJJ 16ccc#Jk . =111 =111 =111 . (>32eeqLLL . . 32aaqJJJ . 16ALL 2ccc#) . 16e . . 16c# . . 16eJJ . . 16ALL . . 16e . . 16c# . . 16eJJ . . =112 =112 =112 . (>32eeqLLL . . 32aaqJJJ . 16ALL 2ccc#) . 16e . . 16c# . . 16eJJ . . 16ALL . . 16e . . 16c# . . 16eJJ . . =113 =113 =113 16ALL (16dddLL . 16e 16ccc#) . 16c# 16bb' . 16eJJ 16ccc#'JJ . 16ALL (16dddLL . 16e 16ccc#) . 16c# 16bb' . 16eJJ 16ccc#'JJ . =114 =114 =114 16ALL 2ddd . 16f# . . 16d . . 16f#JJ . . 16ALL . . 16f# . . 16d . . 16f#JJ . . =115 =115 =115 . (32dddqq . 16ALL 8ccc#L) . 16e . . . (32dddqq . 16c# 8ccc#) . 16eJJ . . . (32dddqq . 16ALL 8ccc#) . 16e . . . (32dddqq . 16c# 8ccc#J) . 16eJJ . . =116 =116 =116 16ELL (4.bb . 16e . . 16G# . . 16eJJ . . 16ELL . . 16e . . 16G# 8eee) . 16eJJ . . =117 =117 =117 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . * *^ * 8AL) 2ccc#: 4cc#: 4ee: 4aa: f 8A . . . 8A . 4ryy . 8AJ . . . =118 =118 =118 =118 (>32AAqLLL . . . 32C#q . . . 32EqJJJ . . . 8AL) 2ccc#: 4cc#: 4ee: 4aa: . 8A . . . 8A . 4ryy . 8AJ . . . * *v *v * =119 =119 =119 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) (16dddLL . . 16ccc#) . 8A 16bb' . . 16ccc#'JJ . 8A (16dddLL . . 16ccc#) . 8AJ 16bb' . . 16ccc#'JJ . =120 =120 =120 (>32DDqLLL . . 32FF#q . . 32AAqJJJ . . 8DL) 2ff# 2aa 2ddd . 8D . . 8D . . 8DJ . . =121 =121 =121 (>32AAqLLL (<32dddqq . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 2ee 2aa 2ccc#) . 8A . . 8A . . 8AJ . . =122 =122 =122 (>32EEqLLL . . 32GG#q . . 32BBqJJJ (<32ccc#qq . 8EL) 8ee 8gg# 8bbL) . . (<32ccc#qq . 8E 8ee 8gg# 8bb) . . (<32ccc#qq . 8E 8ee 8gg# 8bb) . . (<32ccc#qq . 8EJ 8ee 8gg# 8bbJ) . =123 =123 =123 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 4.a 4.cc# 4.ee 4.aa . 8A . . 8A . . 8AJ 8cc# 8ccc# . =124 =124 =124 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 4.a 4.aa . 8A . . 8A . . 8AJ 8ee 8eee . =125 =125 =125 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 4.a 4.aa . 8A . . 8A . . 8AJ 8cc# 8ccc# . =126 =126 =126 (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 8a' 8aa'L . 8AJ 8cc#' 8ccc#' . (>32AAqLLL . . 32C#q . . 32EqJJJ . . 8AL) 8a' 8aa' . 8AJ 8ee' 8eee'J . =127 =127 =127 4AA 4a' 4aa' . 4AA 4C# 4E 4A 4a 4cc# 4ee 4aa . =128 =128 =128 4AA 4C# 4E 4A 4a 4cc# 4ee 4aa . 4r 4r . == == == *- *- *- !!!RDF**kern: > = above !!!RDF**kern: < = below !!!YOR: Alte Mozart-Ausgabe, Band 20, Breitkopf & Härtel 1877-1883. !!!YOY: 1878 !!!YEC: 2018 Craig Stuart Sapp !!!source: https://github.com/craigsapp/mozart-piano-sonatas !!!YEM: Licence: (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 !!!YER: 2018 !!!ENC: Craig Stuart Sapp !!!END: 2009/09/30 !!!EED: Craig Stuart Sapp !!!EEV: 2018/06/17 !!!EFL: 51/69 !!!AGN: piano sonata !!!AFR: !!!title: @{OTL}, K 331 (300i), mvmt. @{OMV}